NORDRE AKER: I forbindelse med snøfallet i helgen, og fram til og med mandag, kom det en god del henvendelser til Nordre Aker Budsikke om kommunens prioriteringer i forbindelse med måking og brøyting.

Blant annet ble sykkelfeltet i Grefsenveien feid søndag kveld, mens det snødde, for så å være tilsnødd igjen få timer senere, slik bildene viser:

På Ullevål og i Tåsen hageby ble det mandag meldt om grundig vedlikehold i Jultulveien gjennom natten, mens boliggatene rundt med beboerparkering "knapt var måkt".

Nordre Aker Budstikke skrev om dette i en sak tirsdag. Her refererte vi kommunens retningslinjer for måking og brøyting i forbindelse med snøfall, og at brøytingen det ble stilt spørsmål ved, er innenfor disse retningslinjene. Les om proriteringen og retningslinjene her.

Bymiljøetaten svarer

Henvendelsene til lokalavisen bærer likevel preg av frustrasjon over praksisen, og vi stilte på bakgrunn av disse Bymiljøetatene om hvilke vurderinger som gjøres "underveis".

Her er spørsmålene vi stilte, og svarene vi har fått på e-post fra veisjef Joakim Hjertum i Bymiljøetaten:

– Er det riktig å prioritere et sykkelfelt en sen søndag kveld (i 19-tiden skal det ha blitt feid i Grefsenveien), mens det fortsatt snør? Dette strekket var snødd igjen tre-fire timer senere, ifølge bilder vi har fått. Er det tatt vurderinger på hvor mange som bruker sykkelfeltet i denne veien en søndag kveld i snøvær?

– Vinteren 2015/2016 ble driftsnivået hevet betraktelig på en prioritert del av sykkelveinettet for å gjøre det bedre å sykle på vinteren og bidra til mål vedtatt i Sykkelstrategien om å øke sykkeltrafikken på vinteren til 30 prosent av sykkeltrafikken på sommeren.

Det prioriterte veinettet har økt hvert år siden og denne vinteren driftes 120 km ekstra godt. Hovedregelen er at det prioriterte sykkelveinettet, inkludert kjørefelt og langsgående fortau, skal holde en barvei-standard. Noe som vil komme alle trafikantgrupper til gode. På dette veinettet utføres det kontinuerlig brøyting under snøfall, uavhengig av snøfallets størrelse og når på døgnet. I våre kontrakter med entreprenørene som utfører vinterdriften er det fastsatt en rekke kriterier for når det skal brøytes og hvordan.

– Blir boligveier med beboerparkering prioritert over andre boligveier mtp. snøfjerning, i og med at dette er betalplasser?

– På det resterende veinettet starter brøyting når uttakskriteriene er nådd, og brøytes også kontinuerlig under snøfall. På Ullevål og Tåsen hageby skal boligveibane brøytes når det har kommet 5 cm snø, fortau når det har kommet 3 cm. Det vil derfor være forskjell på Jutulveien, som er prioritert vei, og de andre omkringliggende veiene.

– Var det avvik i snøbrøytingen (jeg tenker på tiden fra snøen la seg/antall cm, og spesielt i området Nordre Aker) i forbindelse snøfallet søndag-mandag, eller ble alle veier, sykkelveier og fortau brøytet "i tide"? Ifølge Meteorologisk institutt kom det syv cm på Blindern fra søndag til mandag, som vel skal utløse brøyting innen gitte tider.

– Brøytemannskapene jobbet så å si kontinuerlig fra fredag og gjennom helga. Vi har ikke indikasjoner på at tidsfrister ikke er overholdt, men når det snør så mye tar det noe tid før vi rekker over alt.

– Vi fjerner først og fremst snø der vi ser at det er størst behov, med tanke på fremkommelighet for gående og utrykningskjøretøy. Dersom vi kommer i en situasjon der vi kjører bort snø utelukkende for å bedre parkeringsforhold vil vi nok trolig prioritere boligsoneparkeringer fremfor uregulert parkering.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke