Til tross for bestialske historier om drap, slaver, blodhevn og kongskriger hevdet forfatteren at Vikingtiden trolig er den mest mistolkede perioden i Norgeshistorien. I virkeligheten var vikingtiden en opplysningstid som la grunnlaget for nasjonen Norge.

På de vel 250 årene fra vikingene overfalt klostret Lindisfarne i 793 til den siste vikingkongen, Harald Hardråde døde i slaget på Stamford Bridge fikk Norge de første byene, et enhetlig myntsystem, et moderne skriftspråk med latinske bokstaver, de første skrevne lovene og kristendommen fikk varig fotfeste i landet vårt. Med den ble Norge en del av en felles europeisk kulturkrets.

Ekeberg fortalte også om arbeidet på gården, dyr og vekster, om barn, kvinner og de gamles levekår. Vikingens verden var slett ikke så mannsdominert som mange kanskje tror. Ekeberg viste her til historiene om Osebergdronningen, landnåmshøvdingen Aud den djuptenkte og krigerkvinnen fra Birka.

Forfatteren stilte også spørsmålet om hvorfor vi som lever i ett av verdenshistoriens fredeligste land lar oss fascinere av våre urmødre og fedre. Tilhørerne fikk også høre om hvorfor vikingene holdt fred hjemme, om hvorfor engelske kvinner likte vikingmenn, om når moten med åletrange bukser ble innført og om den første finanskrisen i Norge på 1050-tallet.

Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med Kagge forlag og ble ledet av kommunikasjonsdirektør på BI, Yngve Kveine. Musikeren Johan Berggren leverte som alltid varene med tankevekkende og fengende viser.

Sjefen for gamle banken, Roar Smelhus, gledet seg over arrangementet og alle som tok turen. Roar stadfester at bokbad i gamle Banken ser ut til å fenge bredt, og lover publikum godbiter som Erlend Loe og Jens M. Johansen i tiden som kommer.

Det er i det hele tatt mye spennende som springer ut av gamle banken, og denne helgen er det Langs Akerselva med fantastiske artister i nydelige omgivelser.