Det er store forskjeller i oppmøte til mammografi rundt omkring i landet. Mens over 80 prosent av kvinnene i Sogn og Fjordane, Nordland og Rogaland møter opp til mammografiscreening, er det bare rundt 65 prosent av Oslo-kvinnene som gjør det samme. De siste tallene viser at oppmøte i Nordre Aker er best i Oslo, med et oppmøte til mammografiscreening på 75 prosent.

Det melder kreftforeningen i en pressemelding.

– Møt opp

– Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner, og i fjor ser vi det høyeste antall brystkrefttilfeller noen gang registrert i Norge. Selv om 9 av 10 overlever brystkreft, er vi bekymret for lavt oppmøte til mammografi, sier Christine Lager Nesje, Distriktsleder i Kreftforeningen.

– 1 av 4 dropper timen sin, og vi vet det er veldig viktig med tidlig oppdagelse, sier Lager Nesje.

Det øker sjansene for å overleve. Jo tidligere brystkreft oppdages, jo bedre blir prognosen og behandlingen blir mer skånsom. Deltakelse i screeningprogrammet øker sjansene for tidligdiagnostikk av brystkreft. For dem i hovedstaden som i tillegg er født i Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, er oppmøtet i Mammografiprogrammet så lavt som under 40 prosent, ifølge distriktslederen, og påpeker:

Det kan være mange grunner til at oppmøtet i Oslo er så mye lavere enn i de andre fylkene, for eksempel sosioøkonomiske forhold, større innvandrerbefolkning og flere private mammografiscreeningtilbud.

– Vi er bekymret og frykter at den lave deltakelsen, spesielt blant innvandrerkvinner, skal føre til at flere får en mer alvorlig brystkreft når det først oppdages og dermed også en dårligere prognose.

Lager Nesje har derfor en klar oppfordring til kvinner i Oslo; Møt opp til mammografitimen din - den redder liv!

Les også

Høstferie-guide: Dette er verdt å oppleve i Oslo på høsten

Sløyfen er en viktig påminner

– Når du kjøper en rosa sløyfe i butikkene i oktober, støtter du ikke bare brystkreftforskning, men du gjør også en viktig jobb med å oppfordre kvinner til å takke ja til brystsjekken, sier lokallagsleder Gro Brenden i Brystkreftforeningen i Oslo, i pressemeldingen.

– En ny studie viser at kvinner dessuten rapporterer om høyere livskvalitet etter brystkreftdiagnosen dersom sykdommen ble påvist gjennom Mammografiprogrammet enn dersom den ble oppdaget på grunn av et symptom. I over 25 år har alle kvinner i Norge i alderen 50-69 år, uavhengig av fødeland, fått tilbud om røntgenundersøkelser annethvert år for å sjekke om de har brystkreft. Gjennom Mammografiprogrammet oppdages brystkreftsvulster tidlig, og det har redusert dødeligheten med 20 prosent.

Fakta: Rosa sløyfe

  • Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som markeres over hele verden i oktober hvert år.
  • Målet med aksjonen er å vise solidaritet med de som rammes av brystkreft, øke kunnskapen og å gi støtte til brystkreftforskning.
  • Det er Brystkreftforeningen og Kreftforeningen som sammen arrangerer Rosa sløyfe-aksjonen i Norge. Siden oppstarten i 1999 har nordmenn bidratt med over 370 millioner kroner til brystkreftsaken.
  • Årets tema for aksjonen er tidlig oppdagelse. Jo tidligere brystkreft oppdages, jo bedre blir prognosen og behandlingen mer skånsom. I Norge får alle kvinner mellom 50 og 69 år tilbud om undersøkelser av brystene hvert andre år for å avdekke brystkreft så tidlig som mulig. Mammografiprogrammet redder liv. Likevel velger en av fire å ikke møte opp til timen.

Fakta om brystkreft:

  • Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner.
  • 3991 kvinner fikk brystkreft i 2021. Dette er det høyeste antallet som noen gang er registrert i Norge.
  • Også menn kan få brystkreft, og hvert år er det rundt 30 norske menn som får diagnosen.
  • Dobbelt så mange får brystkreft i dag sammenlignet med for 60 år siden. Heldigvis er det også flere som overlever. 9 av 10 kvinner som rammes, er i live fem år etter diagnosen.
  • Det finnes ingen klar årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft, men mye tyder på at det er et samspill mellom arv, hormoner og livsstil.
  • I Norge er det i dag nærmere 55.000 personer som har blitt friske av eller som lever med brystkreft. 591 kvinner og 10 menn døde av brystkreft i 2021.

Kilde: Kreftforeningen

LES OGSÅ:

Kvikkleirefunnet: Har opphevet stoppordren for boligprosjekt under oppføring