Oppvisningen ble gjennomført i to puljer, og hele 16 partier var i sving etter tur. Showet startet med at fem- og seksåringene viste hva de har fått lære seg på tumbling (lang matte med sprett) og trampett. Så gikk det slag i slag oppover i årsklassene, og publikum fikk se mange flotte hopp, ruller og volter.

Barna storkoste seg, og etter oppvisningen var det å stille seg opp på rekke foran publikum, bukke og feire at semesteret var ferdig. Ekstra stas var det med premiene som ble delt ut til alle barna, slik Siv Gymnastikkforening vanligvis gjør på hver sommeravslutning.

Siv Gymnastikkforening

Siv Gymnastikkforening har over førti års historie med idrettsglede bak seg. Det var Eva Ystborg som i 1981 tok initiativ til å starte foreningen. Foreningens første leder, Lise Bastiansen, var gift med Tor, og i norrøn mytologi var Tor gift med Siv. Slik ble Siv gymnastikkforening navnet på foreningen. I dag har Siv gymnastikkforening aktiviteter innenfor gymnastikk og enkel turn som må karakteriseres som et lavterskeltilbud.

– Det betyr at vi setter fokus på trening for barn og unge der målet er kroppsbeherskelse og mestring ut fra den enkeltes nivå, i et nærmiljø for barna, sier styreleder Åshild Wangensteen Bjørvik. - Vi legger vekt på å ha aktiviteter som gir hvert barn mulighet til å bli sett og tatt vare på.

Ny giv etter pandemien

De siste årene har vært litt tøffe for foreningen. Med restriksjoner og nedstengning ble det mindre muligheter for å trene sammen. Mange av medlemmene ble borte, og med færre deltakere har den gode gamle "jungeltelegrafen" også blitt litt mindre virksom. Men mange av partiene har ledige plasser, og Siv Gymnastikkforening gleder seg til å ta fatt på høstsesongen, forhåpentligvis med enda flere barn.

De siste årene har denne idretten fått et stort oppsving, og flere idrettsgrener ser stor nytte av ferdighetene som læres innen turn. Spenst, hurtighet, smidighet, balanse og koordinasjon er viktige aspekter innen alle idretter - men glemmes ofte til fordel for styrke og utholdenhet.

– Turn er en allsidig idrett, og de fleste barn har stor glede av turn på sitt nivå, med lek, hopp og sprett - akkurat slik Siv tilbyr, sier Åshild Wangensteen Bjørvik. - Vi har trening blant annet i Grefsen Flerbrukshall, Morellbakken skole, Korsvoll skole og Berg skole. Påmeldingen skjer etter skolestart i høst, tipser styrelederen, og ønsker god sommer.