Mandag 3. oktober la finanstilsynet frem forslag til endringer i boliglånsforskriften. De foreslår å redusere maksgrensen for låntakers samlede gjeld fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt, og redusere fleksibilitetskvoten fra 10 til 5 prosent.

Mange, spesielt unge, er i dag bekymret for om de vil klare å komme seg inn på boligmarkedet. Med høye boligpriser, færre tilgjengelige boliger og en sterk prisvekst blir det stadig vanskeligere å kunne eie sin egen bolig, spesielt her i Oslo.

Derfor er de nye forslagene fra finanstilsynet dårlig nytt for unge som drømmer om å eie egen bolig.

Fleksibilitetskvoten gir bankene mulighet til å selv vurdere hvorvidt en låntaker er i stand til å betjene et lån eller ikke. Dette har vært spesielt gunstig for unge, som kanskje har godt betalte, faste jobber, men som ikke har klart å spare opp nok egenkapital enda. For det er ikke alltid lett å spare opp egenkapital som ung. Mange nyutdannede har nylig vært studenter med svært dårlig økonomi og lite rom til å spare. Leietakere betaler skyhøye leiepriser, og må i praksis bruke store summer på å betale ned andres boliglån, fremfor sitt eget. Prisveksten det siste året har også gitt mindre rom til sparing.

Fremskrittspartiet mener at bankene selv er mer enn godt nok i stand til å vurdere hvorvidt en låntaker vil være i stand til å betjene et boliglån eller ikke. Derfor burde fleksibilitetskvoten økes, ikke reduseres.

Fleksibilitetskvoten er viktig av flere grunner. Mange unge kunne helt fint betjent et boliglån, dersom betalingsevnen ble vurdert «riktig». I dag regner man gjerne betalingsevne etter hvor mye man faktisk sitter igjen med etter at alle faste utgifter er betalt. Det betyr at man ikke teller med de pengene som låntaker allerede bruker på husleie. Betaler du 12.000 i leie i måneden, ville du jo hatt de 12.000 til overs til å betale ned på et boliglån dersom du hadde kjøpt egen bolig. Dessverre er det mange som ikke får muligheten til å få et lån, nettopp fordi det de sitter igjen med for lite etter å ha betalt leia.

Finanstilsynets forslag til endringer i boliglånsforskriften vil holde flere utenfor boligmarkedet, og premiere dem som har foreldre som kan bidra økonomisk.

Det er usosialt, og dårlig nytt for dem som drømmer om å kunne eie egen bolig i Oslo.