(Avisa Oslo) – Vi har en kollega som har vært ute for en ulykke på privaten og er innlagt på sykehus. Da var det en idé om å gjøre noe hyggelig for vedkommende. Dette var resultatet, sier Sigurd Folgerø Dalen til Avisa Oslo.

Torsdag publiserte Oslo brann- og redningsetat en video på sin Facebook-side der flere utrykningsbiler og lignende kjører i en kortesje gjennom Ullevål sykehus-tomta.

– En enkel og hyggelig gest som ble informert om internt, så syntes jeg det var så hyggelig at jeg ville dele det eksternt. Dette ble også sendt direkte inn til sykesenga på mobil, sier Dalen.

Han vil ikke gå i detalj om hva som hendte med kollegaen, men sier at det går etter forholdene greit.

– Det er en lang rehabiliteringsperiode som venter fremover. Dette var for å booste motivasjon og si at vi venter på vedkommende. Det sier noe om karakter og samhold i etaten.