NYDALEN: Anledningen er nabolagsprogrammet som er en del av Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019. Bydel Nordre Aker inviterer derfor til "Grønn bydelsdag" lørdag 14. september 2019.

– Dette er en av aktivitetene bydelen gjør for å synliggjøre miljøhovedstadsåret og økt grønt engasjement, sier Brita Mikkelsen, som er bydelens koordinator for bydelsdagene.

Oslo kommune har i anledning miljøhovedstadsåret øremerket midler til lokale prosjekter som kan skape engasjement og aktivitet ute i bydelene. Ett av disse er Nabolagsprogrammet, som skal stimulere til økt aktivitete med grønn profil på bydelsnivå.

LES OGSÅ: Stor interesse for de aller første "grønne midlene" i Nordre Aker

Ønsket en arena for synlighet

I forbindelse med utarbeidelsen av en lokal frivillighetsmelding i fjor, ble ønsket om en bydelsdag synlig.

– Tilbakemeldingene vi fikk fra mange frivillige lag og foreninger var at de savnet bydelsdagene, og ønsket en arena for å synliggjøre hva de driver med, sier Mikkelsen.

Nordre Aker Budstikkes arkiv viser at det trolig er over ti år siden sist det ble arrangert bydelsdager i Nordre Aker. Eiendomsselskapet Avantor i Nydalen har på sin side flere åpne arrangementer i Nydalen gjennom året, og de er også samarbeidspartner med Oslo kommune i forbindelse med miljøhovedstadsåret.

Avantor hadde allerede planer om en åpen dag og konsert til høsten, og Bydel Nordre Aker og Avantor ble derfor raskt enige om å samarbeide om den grønne bydelsdagen i 2019.

LES OGSÅ: Tyvene stjal to dyre sykler, satt igjen disse to ukjente syklene utenfor garasjen - noen som savner disse?

En aktiv dag

– Miljøhovedstadsåret handler om å mobilisere, inspirere og spre kunnskap for å øke takten i den grønne omstillingen av byen. Derfor arrangerer vi en grønn folkefest, og vi planlegger underholdning på Gullhaug torg, foredrag, turer og sorteringskonkurranser med mer, sier Brita Mikkelsen i bydelen.

– Vi ønsker også å vise frem kultur- og foreningslivet i bydelen, og vil derfor invitere bydelens frivillige lag og foreninger til å arrangere åpne aktiviteter rundt omkring i hele bydelen vår denne dagen.

Samme dag arrangeres for eksempel Frysjastock på Trikkehallen på Kjelsås.

I Nydalen blir det muligheter for lag og foreninger til å ha stands for å synliggjøre sine aktiviteter og tilbud, eller vise seg frem på andre måter. Bydel Nordre Aker vil bistå med å legge til rette for at de som ønsker det skal få plass under bydelsdagene.

Derfor inviteres lag og foreninger til å sende en kort mail og fortelle hva de ønsker å gjøre, eller om de har spørsmål, til brita.mikkelsen@bna.oslo.kommune.no.

– Det er viktig at kulturlivet kommer med sine ønsker og forslag, og hvis det er noen som virkelig brenner for noe de vil vise frem, så må de komme med det nå, slik at vi kan lage et best mulig program og få plass til de som vil være med, sier Mikkelsen.


Konsert: Emir og Kakkmaddafakka

Inne hos Avantor i Nydalsveien 28 blir det en messehall, der Avantor og andre utviklere i Nydalen skal vise frem sine planer og prosjekter. Det vil også bli en faglig del.

– Det blir knyttet til byutviklingen, det som skjer og har skjedd i Nydalen, opp mot miljøhovedstadsåret. Vi ønsker å aktivisere hele området, sier Stine Gundersen i Avantor.

Om kvelden blir det konsert fra en stor scene som skal rigges til midt i Nydalsveien på Gullhaug torg. Konserten, som er et samarbeid mellom Avantor og BI, vil by på artistene Emir og Kakkmaddafakka. Sistnevnte er også aktuelle for OverOslo på Grefsenkollen i juni.

– Programmet vil rette seg mot barnefamilier først på dagen, og så dreie over til et mer voksent publikum, og studentene som holder til her, på kveldstid, sier Mikkelsen.

– Den åpne bydelsdagen, med aktiviteter på Gullhaug torg og i Nydalsveien, markerer også at større deler av Nydalen blir bilfri, sier Gundersen.

I forbindelse med den pågående reguleringen av Gullhaug torg, og Avantors planer om et høyhus her, vil nemlig torget og denne delen av Nydalen stenges for biler.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke