MOVANN: Turkameratene Nittedal Turlag, har sørget for at det både er satt opp informasjonsskilt i Nittedal over Gamle Trondheimsvei og Gamle Bergensvei, som gikk innom dalen.

Nå er også informasjonsskilt om to andre gamle ferdselsårer på plass. Ferdselsårer som også går i randsonen til Nordre Aker: Gamle Hadelandsvei og Greveveien.

Rideveien Gamle Hadelandsvei

Gamle Hadelandsvei var en av flere rideveier fra Christiania (Oslo) til Hadeland som ble brukt fram til Greveveien (privat) ble ferdig i 1825 som kjørevei. Traseen til gamle rideveier gikk der det var lettest for hester og folk å komme fram i terrenget.

Over tid har det sannsynligvis vært ulike traseer og vi vet at veivalget varierte sommer- og vinterstid.

Gamle Hadelandsvei kan følges gjennom Lillomarka fra Stig i Oslo, vest for Årvollåsen, videre vestafor Alnsjøen (Alunsjøen), forbi de Gothhalfske gruver, over Evensetermyra til vest for Lilloseter og videre vest for Kjulstjern og Nordskogtjernet til Sinober, før den stuper ned langs dagens blåmerka rute til Burås. Herfra har den trolig gått ned til Movann.

LES OGSÅ: Det ble snakket om taubane opp til Grefsenkollen

Byveien via Maridalen

Gamle Hadelandsvei gikk videre nordover til Laskerud og man er usikker på hvor den har gått herfra ettersom Ørfiskevannene i 1915 ble demmet opp og ble ett vann.

En ridevei fortsatte trolig via Fredrikstad opp til Ørfiske gård, over Høgda bak Varingskollen, ned til Hakadal og videre oppover dalen til Varpet og Kongsvangsskog.

Her har den antakelig møtt en annen rute mot byen (Byveien) som har gått via Maridalen, Liggern, Trehørningen, Bakken, Jenserud og Kongsvangsskog.

Fra Byveien ved Trehørningen kan det også ha vært en direkte ridevei til Fredrikstad.

LES OGSÅ: Kjennerdu historien? Hvorfor heter en så staselig bygning «Svetter'n»?

Grev Herman Wedel Jarlsberg

Greveveien går fra Hakadals Verk til Stangjernshammeren i Maridalen og er bygget av grev
Herman Wedel Jarlsberg.

Greven som eier av Nordmarksgodsene inkludert Hakadals Verk, var en av datidens mektigste i Norge.

Han var leder av Unionspartiet på Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814, vår første finansminister og senere stattholder (visekonge) i Norge.

Peder Anker

Grevevegen er cirka 20 kilometer lang og sto ferdig som privat kjørevei (bomvei) i 1825.

Men det var jernverkets forvalter Nicolaus Magnus Widerberg (1977-1841) som hadde ansvaret for byggingen av veien og han brukte blant annet mange svenske rallare.

Greveveien er en forlengelse av Ankerveien, som var en forbindelsesvei mellom Bærums Verk over Fossum (i sørenden av Bogstadvannet) til Hammeren i Maridalen.

Ankerveien ble bygget ferdig av Peder Anker som var svigerfar til grev Herman Wedel Jarlsberg.

Jern, jernmalm og planker

Greveveien ble anlagt for transport av jern, jernmalm og planker mellom Verket i Hakadal, stangjernshammeren i Maridalen og Christiania. I dag fremstår veien som en idyllisk, spennende og populær turvei.

LES OGSÅ: Hammern - et viktig bidrag til Oslos velstand og utvikling

Greveveien ved Hakadal Verk har mange kulturminner fra jernverkstiden. Noen traseer
fremstår fremdeles som til dels uberørte, som strekningen langs Verkenslia opp til
Widerbergveien (skitraseen).

Like før veiens høyeste punkt 2,5 kilometer fra Hakadal Verk står fortsatt en av de fire fjerdingsteinene, som viser hvert kvarte mil mellom Verket og Christiania.

En annen spennende og urørt strekning er den gamle traseen ned til Ørfiske som går øst for dagens trase og ender opp midt uti vannet.

Grunnen til dette er at strekningen gikk over et eid mellom de to Ørfiskevannene. Da det søndre Ørfiskevannet fikk en høg demning i 1915, ble vannspeilet hevet med over fem meter, og de to vannene ble til ett som i dag.

LES OGSÅ: Kelneren døde i kjeller'n, men var det derfor kafeen het Liket?

Dagens Grevevei går på vestsiden av Ørfiske. En annen flott strekning er der Greveveien slynger seg på østsiden av Movannene ned til Maridalen.

Prosjektet


I samarbeid med Nittedal kommune og Akershus fylkeskommune har Turkameratene Nittedal Turlag (TNT) avsluttet arbeidet med å sette ut informasjonstavler om fire gamle ferdselsårer gjennom bygda. Prosjektet har økonomisk vært sponset av Sparebankstiftelsen
DNB. To av de andre gamle ferdselsårene dette gjelder, er Gamle Trondheimsvei og Gamle Bergensvei.

  • Gamle Trondhjemsvei (1 skilt): Høyeste punkt på traséen over Gjelleråsen på grensen mellom Oslo og Nittedal
  • Gamle Bergensvei (3): Ved Skytta barnehage langs traséen, på veggen av Glømmi Sport ved Rotnesbrua hvor veien krysset og i rundkjøringa ved 1880-bygget til Hagen skole
  • Gamle Hadelandsvei (3): På veggen Lilloseter Sportsstue, på veggen Nydalshytta ved Sinober og ved jernbanebrua langs Buråsveien nord jernbanetunnelen ved Nordre Movann
  • Greveveien(2): Ved utfartsparkeringsplassen sør for Bomstua, Hakadals verk og ved Greveveien sørsiden av jernbanetunnel ved Nordre Movann

Vi takker grunneierne, Bøler gård, Oslo kommune, Nittedal kommune, DNT Oslo og Omegn og
Jernbaneverket for tillatelse til oppsetting av skiltene.

Denne artikkelen er skrevet av Dag Helland Pettersen og Erik Andrew i Turkameratene Nittedal Turlag

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

LES OGSÅ:
* Aktivitetssonene i Marka: «Byrådet vil gnage seg inn i Marka»
* Nå er lyssettingen i gang rundt Sognsvann
* Må leie inn vektere på grunn av trikke-hærverk

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!