Onsdag la Skeid Bandy ut en tekst på egen hjemmeside, der de beklager ordlyden i saken om isbane eller fotballbane, eller kanskje begge deler, på Nordre Åsen.

Det har lenge vært et ønske om kunstisbane på Nordre Åsen. I mange år har ildsjeler vannet og laget naturis på bane nummer 2, men med mildere vintre er antallet isdager stadig mer usikkert.

Spesielt Skeid Bandy har pekt på viktigheten av mer stabile baneforhold for at bandygruppa skal overleve. Samtidig ønsker fotballgruppa i Skeid en oppgradering av kunstgressbanen Nordre Åsen 2. Per i dag er det slitent kunstgress på denne banen.

Uenighet i klubben

I fjor gikk fotballgruppa ut med planene om at det skal bygges to helt nye kunstgressbaner, en for elleverfotball og en mindre bane for syverfotball på den øvre delen av Nordre Åsen. Dette vil koste rundt 12 millioner kroner, og i desember meldte OBOS at de vil bidra med 4,5 millioner til prosjektet. Men med undervarmeplaner på Nordre Åsen 2, ville muligheten for et kunstisanlegg på samme bane forsvinne.

Dette skapte mye engasjement, og høy temperatur innad i klubben, noe også Nordre Aker Budstikke tidligere har omtalt.

Nå blir imidlertid stridsøksene begravd, og bandygruppa i Skeid skriver nå at de nå håper på at en samlet klubb kan få politikerne til å bli med på å ruste opp Nordre Åsen Idrettspark - til glede for både de med fotballsko og skøyter:

En drøm kan både være kort og lang. Drømmen om kunstisbane på Nordre Åsen har vart i over 25 år. Og vi drømmer fortsatt! I høst så det ut som at drømmen fikk en brå slutt med planene om undervarme på øvre bane på Nordre Åsen, men i den siste tiden har det kommet nye muligheter for en kombinert kunstgressbane og kunstisbane. Til glede for alle.

Når man har drømt om noe lenge og ønsket seg noe ekstremt sterkt i lang tid, kan det fort renne over når drømmen plutselig blir revet bort rett foran deg. Ordskiftet og noen av meldingene på Skeid Bandys elektroniske flater skulle vi gjerne vært foruten, og vi beklager det på det sterkeste.

Vi – bandyavdelingen i Skeid – er utrolig takknemlige for at Skeids hovedstyre, med Tarald Rohde i spissen, ikke har gitt opp drømmen. Hovedstyret støtter og arbeider aktivt for at drømmen om kunstis på Nordre Åsen skal virkeliggjøres..

Enighet internt er viktig

Roar Smelhus fra Nabolagsbevegelsen har også engasjert seg for isbane på Nordre Åsen. Han er nå veldig glad for at klubben kan samles om felles interesser. Smelhus tok i sin tid også initiativet til underskriftskampanje for isbane på området, og samlet inn hundrevis av underskrifter.

– Nabolagsbevegelsen ved undertegnede startet det nevnte oppropet for saken. Kunstis er ikke bare for den organiserte idretten, og derfor står vi bak oppropet fordi vi brenner for et godt nabolag. Dette har vi flere saker på fra tidligere. Enighet internt i klubben er viktig, derfor har vi bidratt til at en slik enighet nå er på plass. Vi jobber for den samme saken i hele Skeid, og nå vil vi gjøre hva vi kan for å få denne overmodne saken inn på budsjettet for 2023 med forprosjektmidler, sier Smelhus.

Han legger til at målet deretter er investering og bygging de kommende årene.

– Vi har ventet lenge nok nå, også vet vi at prosjektet vårt både har prioritet hos kretsen og forbundet. Nabolagsbevegelsen forsøker være en brobygger mellom interne krefter i Skeid, hovedstyret ved Tarald Rohde og bandyen. Ikke minst mot politikerne, kretsen og forbundet. En enighet i Skeid på prioritering av et kombinasjonsanlegg er viktig for politikernes behandling. Nå viser de ofte til uenigheten, og da kommer vi ikke videre.

Smelhus viser også til brev fra Oslo Idrettskrets til byrådet, fra oktober 2020, hvor Nordre Åsen og kunstis er spilt inn som utredningsprosjekt for 2021.