Fugleinfluensaen sprer seg langs kysten. Det er behov for en økt overvåking, og nå ber Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sine medlemmer om å følge med.

– Vi er førstelinjen ute i naturen, og kan raskt rapportere mistenkelige funn av syke eller døde fugler og dyr, sier Olav Greivstad i NJFF i pressemelding.

Denne sommeren har det blitt påvist fugleinfluensa hos et stort antall villfugler langs hele kysten. Nå er viruset også for første gang i Norge funnet hos to rødrever. Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) oppfordrer nå alle jegere, jakthundeeiere og andre friluftsfolk om å holde et særlig øye på situasjonen, og å melde fra alle mistenkelige funn av døde eller syke fugler og dyr til Mattilsynet.

- Nå er det viktig at vi alle bidrar til å få oversikt over spredningen. Vi som er jegere og hundeeiere er særlig viktige i denne sammenhengen, sier Olav Greivstad, jakthund- og viltkonsulent i NJFF.

- Vi ferdes mye i terrenget, ofte også på tvers av stiene. Våre hunder vil kunne finne syke og døde individer, både fugler og pattedyr. Vi oppfordrer alle jegere og hundeeiere om å være særskilt oppmerksomme og melde fra om man observerer syke eller døde fugler og pattedyr.

Greivstad understreker viktigheten av å la syke og døde fugler ligge i fred, da de kan utgjøre en potensiell smittefare for hunden.

Varsle Mattilsynet ved å sende e-post til [email protected]

Mange kan bidra

NJFF organiserer mange av landets jegere og fiskere. Organisasjonen har 116.000 medlemmer, spredd på 560 lokalforeninger over hele landet. Det betyr at mange frivillige kan bidra i en overvåking av situasjonen, og bidra med verdifulle observasjoner til Mattilsynet, som er ansvarlig myndighet i dette tilfellet.