RÅDHUSET/NORDRE AKER: Tittelen på denne saken er ikke helt riktig.

Ingen av de 59 folkevalgte i bystyret har nemlig adresse mellom Lofthus og Ullevål Hageby, i følge Oslo kommunes egen oversikt over faste medlemmer i bystyret.

(Se alle bystyrets faste representanter i faktaboksen til høyre på siden/nedenor hvis du leser på mobil).

Kommer fra Grefsen

Men 24 år gamle Kristoffer Gustavsen er oppvokst på Grefsen, og bodde i bydelen da han ble valgt inn i bystyret, bare 20 år gammel i 2011.

– Det er Nordre Aker som er min bydel. Jeg pleier å si at jeg bor i Bydel Frogner midlertidig permanent. Når jeg studerer i sentrum, og ikke på Blindern eller i Nydalen, er det mer naturlig enn å bo i Nordre Aker, sier han.

Gustavsen, jusstudent og bystyrepolitiker, var i 2011 tidendes yngste Høyre-representant som har vært valgt inn i Oslo bystyre. Bare Bjørn Skaar var like gammel da han kom inn i bystyret i 1991.

Da Høyre beholdt byrådsmakten etter valget i 2011, rykket Gustavsen opp fra vara til fast plass, hjulpet av 800 personstemmer.

– Jeg pleier å si at jeg er Stian Berger Røslands (byrådslederen) vara, sier han med et smil.

Og som nummer 23 på Høyres bystyreliste til høstens valg, trenger han personstemmer.

LES OGSÅ: Bare Bård på fast bystyreplass for Høyre fra Nordre Aker

– Jeg må nok ha 1000 kryss for å komme inn. Jeg vil jobbe for å sanke stemmer i Nordre Aker, det er jo bydelen jeg kjenner best, og hvor jeg kjenner flest mennesker, sier Gustavsen, som nok også vil hjelpes av å være et kjent ansikt i partiet.

I perioden 2011-2013 var han leder av Oslo Unge Høyre. Siden 2014 har han vært nestleder i Unge Høyre.

Savner lokalkunnskap

I bystyret er han imidlertid alene om å kjenne Nordre Aker.

– Det gjør at det ikke er så mye lokalkunnskap om bydelen i Rådhuset, sier Gustavsen, og trekker frem utbyggingen av Frysja-området som eksempel.

Høy temperatur i folkemøtet om «nye» Frysja

– Med lokalkunnskap vet jeg at det er sted som krever at infrastrukturen er på plass hvis det skal komme så mange flere mennesker dit. De trafikale forholdene i området er utfordrende og kollektivtilbudet må bli bedre. Og så må det flere skoleplasser til, sier Gustavsen.

Utbyggingen på Rønningen

– Et annet eksempel er utbyggingen ved Rønningen folkehøgskole. Der var det på et tidspunkt forslag om utbygging av to femetasjers boligblokker i tillegg til rekkehusene som er planlagt. Blokker rett ved Langsetløkka, er jo helt absurd, og viser mangel på lokalkunnskap. Der måtte vi ha støtte fra Rødt for å stoppe forslaget. Det er i et område hvor det knapt finnes kollektivtilbud. Vi må forvente oss fortetting også i Nordre Aker, men det må fortettes rundt kollektivknutepunktene, sier Gustavsen.

LES OGSÅ: – Utbyggingen på Rønningen endte med mageplask i bystyret

Og han stopper ikke der.

– Trenerte tennishallen på Grefsen

Tennishallen på Grefsen/Disen var en sak i bydelen som tok altfor lang tid. Opposisjonen og spesielt Arbeiderpartiet trenerte saken med nye utredninger. Det er spesielt å påføre en tennisklubb mer tid og penger på utredninger. Nå når saken kommer i bystyret håper jeg at folk har lokalkunnskap til å forstå at dette er viktig for bydelen vår. Det er ikke sikkert den går rett igjennom, men det må gå an å finne løsninger som knytter grøntarealer sammen med idretten.

– Blir de politiske vedtakene dårligere for Nordre Aker når bydelen ikke er representert?

– Jeg tror ikke resultatene blir så dårlige, men det blir vanskeligere å sette Nordre Aker på dagsorden og vanskeligere å relatere seg til lokale forhold og utfordringer i bydelen. Med flere lokale representanter hadde det vært flere til å reise saker fra vår bydel, sier 24-åringen.

– Stem på lokale kandidater, uavhengig av parti

Han mener de politiske partiene må ta noe av skylden for at ikke flere Nordre Aker-representanter sitter i bystyret, men sier også at velgerne må kjenne sin besøkelsestid.

– Velgerne må krysse av for sine lokale representanter, uavhenging av hvilket parti de stemmer på. Det har Nordre Akers innbyggere vært dårlige til å gjøre.

Gustavsen får støtte av partifelle og nestleder i Oslo Høyre, Kristin Vinje. Vinje, som bor på Korsvoll, var finansbyråd i Oslo fra 2009 til 2013, da hun ble valgt inn på Stortinget.

– Gitt at Oslo har over 600.000 innbyggere og at mer enn 50.000 bor i Nordre Aker, hadde det jo vært naturlig at noen av de 59 representantene var fra bydelen, sier Vinje.

Hun minner om at Bård Folke Fredriksen (H) fra Kjelsås i utgangspunktet er valgt inn i bystyret, men er i permisjon som byutviklingsbyråd.

– Og, på Oslo Høyres kandidatliste er det nå fire kandidater som er oppført fra Nordre Aker. De kan folk lokalt merke seg og bidra til å få valgt inn i bystyret ved valget til høsten, sier Vinje.

LES OGSÅ: Vinje: – Kjøpmannen på Kjelsås tar feil

– Vestre Aker er overrepresentert

Bystyrerepresentant Ivar Johansen fra SV og bydel Alna, er inne i sin syvende periode som bystyrerepresentant for SV. Han kom første gang inn i 1987.

Johansen mener at en så stor bydel som Nordre Aker ikke er representert, er en utfordring.

– Selvsagt betyr bystyrets representativitet veldig mye, både når det gjelder blant annet geografi, kjønn, interessefelt, utdanning, yrke og sosial bakgrunn. Det er jo noe med at den som har skoen på vet best hvor den trykker. Den som bor i et område har kanskje større forutsetninger for å bedømme betydningen av grøntområder, trafikk-forurensning, lekeplasser og så videre, sier Johansen.

Han sier at partienes nominasjonsprosesser er viktige, men at det faktisk er slik at velgerne bestemmer. Først og fremst ved partistemmen, men også ved personstemmer.

– Uansett hvilken partiliste man bruker kan man gi personstemmer på kandidater på alle partlister. Det gir velgerne makt. I nabobydelen Vestre Aker brukte Høyre denne muligheten, og den bydelen er derfor overrepresentert i bystyret. Jeg oppfordrer folk i større grad å gi personlige stemmer til kandidater de har særlig tro på, på tvers av partilistene, sier Johansen.

Representanter fordelt på bydel:


* Frogner 8
* Vestre Aker 6
* St. Hanshaugen 6
* Nordstrand 5
* Gamle Oslo 5
* Grünerløkka 5
* Søndre Nordstrand 4
* Østensjø 4
* Alna 3
* Sagene 3
* Grorud 3
* Ullern 3
* Stovner 2
* Bjerke 1
* Nordre Aker 0

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Faktaboks Oslo bystyre

Representanter i Oslo bystyre 2011-2015:

 • Abdullah Alsabeehg (Ap) F.1986, Søndre Nordstrand
 • Anders Røberg-Larsen (Ap) F.1978, Grorud
 • Anne Cathrine Berger (Ap) F.1972, Ullern
 • Annelise Høegh (H) F.1948, Frogner
 • Aslak Aslaksen (H) F.1959, Frogner
 • Bashe Musse (Ap) F.1965, Grünerløkka
 • Bettina Thorvik (Ap) F.1972, Gamle Oslo
 • Bjørnar Moxnes (R) F.1981, St.Hanshaugen
 • Camilla Roede Skevik (H) F.1973, Vestre Aker
 • Carl Christian Blich (H) F.1959, Frogner
 • Carl I. Hagen (Frp) F.1944, Ullern
 • Carl-Henrik Bastiansen (H) F.1982, Frogner
 • Christel Birgitte Gundelach (Frp) F.1961, Stovner
 • Eirik Kollerøy (H) F.1978, Gamle Oslo
 • Elvis Chi Nwosu (Ap) F.1965, Søndre Nordstrand
 • Erik Lunde (KrF) F.1979, Grünerløkka
 • Espen Ophaug (V) F.1973, Gamle Oslo
 • Fabian Stang (H), F.1955, Frogner
 • Fatima Ali Madar (Ap) F.1975, Grünerløkka
 • Guro Fjellanger (V) F.1964, Gamle Oslo
 • Gülay Kutal (SV) F.1963, St. Hanshaugen
 • Gülsüm Koc (H) F.1987, Stovner
 • Harald A. Nissen (MdG) F.1963, Gamle Oslo
 • Hermann Alexander Kopp (H) F.1936, Vestre Aker
 • Ingvild Reymert (SV) F.1984, Sagene
 • Ivar Johansen (SV) F.1950, Alna
 • James Stove Lorentzen (H) F.1957, Vestre Aker
 • John Tore Norenberg (H) F.1941, Nordstrand
 • Julianne Ferskaug (V) F.1990, Norstrand
 • Khalid Mahmood (Ap) F.1959, Østensjø
 • Khamshajiny Gunaratnam (Ap) F.1988, Grorud
 • Kristoffer Gustavsen (H), F.1991, Frogner
 • Libe Rieber-Mohn (Ap) F.1965, Frogner
 • Maren Malthe-Sørenssen (H) F.1971, Vestre Aker
 • Maria Angell-Dupont (H) F.1970, Vestre Aker
 • Marianne Borgen (SV) F. 1951, Østensjø
 • Mazyar Keshvari (Frp) F.1981
 • Mertefe Bartinlioglu (H) F.1968, Nordstrand
 • Nadeem Butt (Ap) F.1959, St. Hanshaugen
 • Nasir Ahmed (Ap) F.1983, Østensjø
 • Nina Bachke (Ap) F.1974, Østensjø
 • Odd Einar Dørum (V) F.1943, Ullern
 • Ola Kvisgaard (H) F.1963, Frogner
 • Per Trygve Hoff (H) F.1954, Vestre Aker
 • Pia Farstad von Hall (H) F.1967, Nordstrand
 • Prableen Kaur (Ap) F.1993, Grorud
 • Reza Rezaee (R) F.1960, Sagene
 • Rina Mariann Hansen (Ap) F.1977, St. Hanshaugen
 • Rune Gerhardsen (Ap) F.1946, Nordstrand
 • Saeeda Begum (H) F.1987, Grünerløkka
 • Tone Tellevik Dahl (Ap) F.1970, Sagene
 • Toril Berge Flatabø (V) F.1978, Bjerke
 • Trine Nicolaysen Dahl (H) F.1968, St. Hanshaugen
 • Ubah A. Aden (Ap) F.1968, Søndre Nordstrand
 • Victoria Marie Evensen (Ap) F.1980, Grünerløkka
 • Yassine Arakia (H) F.1966, Alna
 • Zaineb Al-Samarai (Ap) F.1987, Søndre Nordstrand
 • Øystein Sjøtveit (Frp) F.1961, Alna
 • Øystein Sundelin (H) F.1985, St. Hanshaugen

Kilde: oslo.kommune.no