Tidlig forrige tirsdag fjernet Sporveien de siste sperringene i Storokrysset. Sporveien melder at hvis værmeldingen holder, gjøres avsluttende arbeider denne uken, og de siste sporene av anleggsvirksomheten fjernes.

I rundt tre uker har Sporveien arbeidet med å bytte 28 år gamle trikkespor og sporveksler i Storokrysset.

Banesjef trikk i Sporveien, Tone Manum, sier gjennomføring av slike prosjekter er krevende, og hun er glad for at alt har gått som planlagt.

– Natt til torsdag sist uke asfalterte vi sør for krysset, der den midlertidige holdeplassen lå. Nå gjenstår bare å fuge skinnegangen, noe vi håper å utføre på kveldstid denne uken slik at færrest mulig blir berørt. I tillegg skal vi sette sammen to øyer som forlenger holdeplassen, et arbeid som forutsetter greit vær. Så langt ser Yr lovende ut.

– Trikken kjører igjen over Storo, og det er nå blitt et bedre kryss for trikken, men også for busser, biler og sykler, mener Manum.

For asfalten ved og rundt skinnene har også blitt fikset på, og således har underlaget ved skinnene har blitt jevnere.

Det var satt opp forbudsskilt mot å svinge til venstre, da arbeidene pågikk, men det fulgte ikke alle:

– Men det fungerte akseptabelt. Vi forstår at endringene i kjøremønsteret har vært krevende å forholde seg til. Vi så at mange tilpasset seg ved å kjøre alternative ruter og unngikk Storokrysset i anleggsperioden, og det er vi glade for, sier Manum.

Samarbeid med Statens Vegvesen

Sporveiens utskifting av spor og sporveksler skjedde samtidig med at Statens vegvesen jobbet i vestgående tunnelløp under Storokrysset, natterstid:

– Etter god dialog med Statens vegvesen besluttet vi å sette inn trafikkdirigenter fra klokken 22 til midnatt den siste uken. Det bidro til å avhjelpe situasjonen, konstaterer banesjefen for trikken. Sporveien hadde i forkant varslet at jobben skulle være ferdig og krysset åpnet til tirsdag 11. oktober.

Sporveien opplyser også at skifte av sporvekslene på Storo er del av et stort vedlikeholdsprogram hvor 38 sporveksler over hele Oslo byttes ut. Nord for Storokrysset gjenstår én sporveksel, som etter planen skiftes til neste år. Fire av fem sporveksler i eller nær krysset er allerede skiftet ut.