(Avisa Oslo) – Totalt uakseptabelt.

Det sa Sp-politiker Synne Lerhol under onsdagens debatt i forbindelse med saken om statlig regulering av nytt Ullevål sykehus. Politikere fra begge sider av den politiske skillelinjen fulgte opp med lignende budskap.

Deretter vedtok de følgende uttalelse:

«Oslo kommune påpeker at det har vært god fremdrift i reguleringssaken, og mener planarbeidet ikke har gitt grunnlag for en statlig overtakelse. Oslo kommune kjenner også området på en måte som staten ikke gjør, og mener behovene i området ivaretas bedre når kommunen får være planmyndighet».

«Siden beslutningen om statlig plan etter kommunens skjønn ikke har sin bakgrunn i fremdrift eller stillstand i dialogen mellom forslagsstiller og planmyndighetene, er den en overkjøring av lokaldemokratiet og de lokale planmyndighetene», heter det avslutningsvis i uttalelsen bystyret har vedtatt.

Tordentale fra Marianne Borgen

MDGs Sigrid Z. Heiberg vektla usikkerhet rundt om tomten til nytt sykehus på Aker er stor nok, før ordfører og SV-politiker Marianne Borgen grep ordet.

– Regjeringen viser manglende respekt for Oslos innbyggere og fagetater, sa Borgen, som rettet en pekefinger mot regjeringen.

Her vektla Borgen at Ap og Sp-regjeringen i Hurdalsplattformen har vektlagt lokalt selvstyre, et mål Borgen ikke mener samsvarer med å gjennomføre en statlig regulering i sykehus-saken.

Hun frykter også et dårligere fødetilbud og ikke nok kapasitet til å ta vare på Oslos økende befolkning, samt kriser og pandemier.

– Derfor er bystyrets krav til regjeringen: Bevar og forny Ullevål sykehus, sett i gang med å bygge Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen i både byggetrinn én og to. Kjære storting: Lytt til Oslos folkevalgte, vi vet hva byens befolkning trenger, sa Borgen.

Høyre støttet Helse Sørøsts planer

Ordførerens tordentale førte til applaus fra galleriet, som varaordfører Abdullah Alsabeehg måtte klubbe ned.

– Jeg vil be om at de som sitter i galleriet ikke klapper, siden det ikke er tillatt, sa han tørt.

Den ble fulgt opp av innlegg fra blant annet Frps Aina Stenersen, Rødts Maren Rismyhr, KrFs Karoline Grosås Nordbø og FNB-leder Cecilie Lyngby. Alle stilte seg bak kritikken mot regjeringen.

- Normalt blir folk lykkelige av å få 42 milliarder. Men det er ikke rart at de ikke blir det, når det vet at det skal dekkes inn med å spare inn halvannen milliard, sa Venstre-veteranen Odd Einar Dørum.

Framhevet positive sider

Også Aps politikere Mansoor Hussain og Jon Reidar Øyan refset den statlige reguleringen, som Hussain kalte en "overkjøring av lokaldemokratiet. Men politikerne med partifeller i regjering stemte for sitt eget forslag til uttalelse.

Høyre var på sin side ikke begeistret for flertallets synspunkter. Partiet er alene i Oslos bystyre om å støtte planene til Helse Sørøst, som regjeringen ønsker å realisere med en statlig plan.

James Stove Lorentzen, som er Oslo Høyres nestleder i bystyret, framhevet positive elementer ved reguleringsplanen.

– Det vi ofte er opptatt av i regulering, det er høyden. Høyden på Gaustad er overhodet ikke noe problem, det er ingen boliger som kommer i skyggen, eller boliger som får sin utsikt ødelagt. Når det kommer til forholdet til grøntområder og verneverdige bygninger. Da kan jeg sitere fra Plan- og bygningsetaten som skriver «Byplangrepet styrker funksjonelle sammenhenger i planområdet. Det er positivt at det nye sykehuset knyttes fysisk og funksjonelt bedre sammen med Gaustad sykehus enn i dag», sa Lorentzen.

Viste til behov for forutsigbarhet

Avisa Oslo har tidligere intervjuet helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) om hvorfor regjeringen ønsker en statlig regulering.

– Oslo kommune har tidligere støttet gjeldende utbyggingsplaner på de avgjørende tidspunktene i planleggingsprosessen, senest i 2018, svarte Kjerkol.

– Flertallet i Oslo bystyre har etter forrige kommunevalg vært tydelig i sin motstand mot prosjektet, der Oslo kommune tidligere har vært en pådriver for blant annet å realisere Aker. Når målbildet ligger fast i Hurdalsplattformen er det naturlig at staten tar over en planprosess for å forhindre forsinkelser og usikkerhet, når flertallet i bystyret har vært så klar på sin motstand, uttalte helseministeren.

Les også

Hvorfor bygge nye sykehus i Oslo uten kjøkken?