(AVISA OSLO) Det kommer frem i den seneste kvartalsrapporten for prosjektet, som leveres fra etaten til politikerne i bystyret.

– Prisveksten i anleggsmarkedet er veldig høy og skaper selvsagt bekymring, slik jeg har orientert bystyret om i februar og i april. Vi følger utviklingen nøye, men foreløpig kan dette håndteres innenfor kostnadsrammen bystyret har vedtatt, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), til Avisa Oslo.

Med utgangspunkt i prognoser for utviklingen i lønns- og prisvekst i anleggsmarkedet, vil det fram til 2027 mangle 3,4 milliarder kroner til dekning av denne veksten, opplyser vann- og avløpsdirektør Anna Maria Aursund til Avisa Oslo.

Økningen vil føre til at kostnadene for prosjektet går over prosjektets styringsramme, som er budsjettet etaten prøver å holde. Det er likevel innenfor kostnadsrammen, som er det øvre pristaket som er vedtatt av bystyret.

Lønns- og prisveksten vil dermed spise opp nesten hele den økonomiske bufferen som er satt av til uforutsette hendelser. Det gjør handlingsrommet mindre og risikoen for kostnadssprekk høyere.

Totalt for prosjektet er styringsrammen 23,2 milliarder kroner. Kostnadsrammen er 26,85 milliarder. Om prognosen slår til, vil prosjektet holde seg innenfor kostnadsrammen, men det vil kun være satt av 250 millioner kroner til andre uforutsette hendelser.

– Kan utløse behov for nye midler

På spørsmål om hvordan den beregnede prisveksten vil påvirke prosjektet, skriver Aursund følgende:

– Oslo kommune er pålagt av Mattilsynet å bygge ny vannforsyning for å sikre hovedstaden drikkevann også ved en krise. Utviklingen i prisveksten vi og samfunnet for øvrig står i nå, er forhold prosjektet verken kan påvirke eller styre.

– Utviklingen i lønns- og prisstigningen er en bekymring som kan utløse behov for mer midler.

Hun henviser til byrådsavdelingen for miljø og samferdsel for svar på hva som må gjøres for å få tak i de ekstra midlene.

Sårbar drikkevannskilde – kostbar løsning

Maridalsvannet og vassdraget oppover i Marka står i dag for vann til 90 prosent av Oslos befolkning. Det er en sårbar situasjon, og bakteppet for Mattilsynet har pålagt kommunen å bygge den nye vannforsyningen.

Vannet vil hentes fra Holsfjorden, søndre armen av Tyrifjorden. Gjennom en 19 kilometer lang tunnel fraktes vannet til Huseby, og et nytt vannbehandlingsanlegg der.

I tillegg skal det bygges en 11 kilometer lang vanntunnel fra Stubberud i bydel Alna til Huseby.

Kostnadene for prosjektet har økt betydelig det siste året. Den nye vanntunnelen og det nye anlegget på Huseby er blitt fem milliarder kroner dyrere.

Kostnadene for stamnett-delen av den nye vannforsyningen, som skal bringe vannet videre fra Huseby og ut i byen, økte med snaut sju milliarder kroner fra de første estimatene til det ble vedtatt i bystyret.

Totalt kan prosjektet koste 27 milliarder kroner. Det er før de mulige kostnadsøkningene på grunn av økt lønns- og prisvekst.