Avantor og OBOS har etter forhandlinger med Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten kommet frem til en enighet om en felles park i Sandakerveien 113-119 (Avantor) og 121 (OBOS) på til sammen 11,5 mål, samt en barnehage på 2 mål.

– Det forslaget jobbes aktivt med nå, og både vi og bydelene Sagene og Nordre Aker mener den er for liten og for dårlig utforma, sier Torger Kjeldstad.

For aksjonsgruppa, som vil ha en park på 15 mål, er ikke dette godt nok, og de siste månedene har de jobbet med å utrede andre alternativer.

Nå mener leder Torger Kjeldstad at en dom om rekkefølgekrav i Mortensrud kan være redningen.

Har jobbet i bakgrunnen

For å realisere en stor park, må Oslo kommune kjøpe arealer av utbygger Avantor, og aksjonsgruppa mener det finnes alternative, «smarte» metoder for finansiering.

I februar opprettet de og leverte en underskriftskampanje, som nå har 735 underskrifter, hvor de foreslo flere løsninger for å finansiere en større park:

Makebytte, hvor utbygger får erstatningslokaler, statlig finansiering, hvor parken kommer som en post på statsbudsjettet, rekkefølgekrav, hvor kommunen legger ut for arealet, men henter inn kostnaden over et bestemt antall år fra senere utbygginger i området, eller en kombinasjon.

Aksjonsgruppen mener at rekkefølgekrav er det mest realistiske.

– Vi foreslår at kommunen skal ekspropriere tomta, men ilegge et rekkefølgekrav i området rundt parken i en bestemt tidsperiode, sånn at utbyggingsprosjekter blir pålagt å være med å finansiere parken.

I arbeidet med forslaget, har aksjonsgruppa blant annet sett på en rettsprosess som har hatt en lignende sak – Mortensruddommen. I tillegg har de sendt en lengre utredning til Kommunal- og distriktsdepartementet, hatt dialog med jurister, møter på Rådhuset og med varaordfører Abdullah Alsabeehg (Ap).

Interessant svar

– I Mortensruddommen ila kommunen rekkefølgekrav utenfor den aktuelle tomta, som da kan sidestilles med dette. Det klaget utbygger til statsforvalteren, og det gikk hele veien til høyesterett. Kommunen fikk ikke medhold, men det viser at det er mulig å bruke dette virkemiddelet, basert på veldig spesifikke krav.

Dommen som falt i mai 2021 har aksjonsgruppen blant annet diskutert med varaordføreren, som derfor sendte spørsmål til byrådet om dommen åpnet opp for andre virkemidler for realisering av stor park i Nydalen. Spørsmålene ble videresendt til Plan- og bygningsetaten og Eiendom- og byfornyelsesetaten, som sendte sine svar 18. mai.

Dommen er på linje med tradisjonell lære om rekkefølgekrav, som åpner opp for at kommunen kan benytte seg av rekkefølgekrav på omkringliggende tomter for å realisere en park i Nydalen på Sandakerveien 113-119. Så fremt vilkårene i plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10 er oppfylt, kan kommunen stille rekkefølgekrav. Spørsmålet om kommunen kan benytte seg av rekkefølgekrav på omkringliggende tomter for å realisere en park i Nydalen må kommunen begrunne i hver enkelt plansak, står det blant annet.

– Og det svaret er veldig interessant, for der skriver kommunen at dette virkemidlet som de kaller arrondering kan benyttes, men det er krevende. Og vi tenker at selv om ting er krevende, så skal man ikke la være å gjøre det, sier Kjeldstad.

Kjeldstad forteller at aksjonsgruppa har snakket med en rekke jurister om temaet, men sier at de ikke vil tale offentlig grunnet bindinger til utbyggere.

– De vil ikke si noe om det. Derfor er den uttalelsen fra EBY og Plan og bygg den første nøytrale kommentaren. Det er veldig interessant.

Må utredes

Nå ønsker aksjonsgruppa at Plan- og bygningsetaten skal gjøre en scenariovurdering av hvilke byggeprosjekter som vil foregå i Nydalen, for å se hvor lang tid det vil ta å kunne finansiere en slik ekspropriering.

– Akkurat nå foregår det 18 utviklingsprosjekter i 500 meters radius fra parktomta, og i den hastigheten er det bare et tidsspørsmål før en ekspropriering kan finansieres.

Aksjonsgruppa har håp, sier Kjeldstad, og de tar svaret fra Plan og bygg og EBY positivt.

– Når situasjonen er såpass tilspisset, mener jeg at hverken byrådet eller bystyret kan ta en avgjørelse uten at dette alternativet er utreda.

Avantor kommenterer

Avantor, representert ved administrerende direktør Øystein Thorup, svarer ikke på Nordre Aker Budstikkes spesifikke spørsmål, men kommenterer følgende:

– Avantor har sammen med Eiendoms-og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten, Bymiljøetaten og OBOS (Styringsgruppa) funnet et omforent forslag til utforming av park i Sandakerveien 113-119 og 121. Nå kan vi realisere et godt prosjekt med en flott stor park og gode boliger – to ting som Nydalen og byen trenger. Prosessen videre er som i alle andre reguleringsprosesser. Vi håper den går raskt slik at bydelen og byen får flere boliger og en flott park. Dette vil gjøre Nydalen til et enda bedre nabolag å være i.

LES OGSÅ: