Ruter melder torsdag kveld:

– Meteorologisk institutt varsler gult farevarsel om snø i Oslo og Viken. Ruter ber derfor de som skal ut og reise kollektivt om å beregne ekstra god tid. Det kan forekomme større driftsforstyrrelser med hel- og delinnstillinger i kollektivtrafikken. Vi gjør oppmerksom på at reisegarantien ikke er gjeldende ved slike forhold.