(Avisa Oslo) Det er varslet at det skal komme 13 mm nedbør i Oslo fredag, og cirka 8 mm lørdag.

Meteorologisk institutt varsler om flomfare og mulige oversvømmelser, men opplyser samtidig at nedbørsprosentene er svært usikre. Det er ventet store lokale variasjoner.

De anbefaler folk å rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.

Totalt har det vært 86 nedbørsdager i Oslo i år. Det våteste måneden var oktober, da kom det 146,8 mm nedbør. Det våteste døgnet var derimot 16. august. Da kom det 44,1 mm nedbør.

Det er meldt regn til og med tirsdag, men fra onsdag er det meldt opphold i Oslo.