NYDALEN: Nydalen videregående skole er en av Oslos mest populære. I fjor var en femmer i karaktergjennomsnitt fra ungdomsskolen, minimum for å komme inn på studiespesialiserende.

Dagens system i Oslo er et karakterbasert opptak. Elevene konkurrerer om plassene på bakgrunn av karaktersnittet de har med seg fra ungdomsskolen. Nå skal inntaksordningen vurderes, basert på karakterer, levekår og kjønn. Noe Høyre er sterkt i mot. Blant annet foreslår partiet heller et 11. år på grunnskolen, gjennomført på videregående skole, for de som trenger å forbedre karakterene fra ungdomsskolen.

Høyres fraksjonsleder og skolepolitiske talsperson i Kultur- og utdanningskomiteen på rådhuset, Saida Begum – som også er Høyres ordførerkandidat – tok turen til Nydalen vgs. onsdag denne uken.

Rektor Linn-Siri Jensen ved den videregående skolen i Nydalen, har 32 års fartstid i Osloskolen. Hun tok imot Begum og Nordre Aker Budstikke. Jensen sitter også i utvalget som byrådet har initiert, og som nevnt skal vurdere inntaksordningen i Oslo.

Det eventuelle 11. året

Høyre mener noen skoler alltid vil være mer populære enn andre, men at man i stedet for å endre systemet for hvordan inntaket fungerer i dag, heller må sette inn krefter på å styrke tilbudet til dem som sliter med for dårlige karakterer fra ungdomsskolen:

– Blant annet ønsker vi et 11. år, hvor ungdomsskoleelever kan ta et praktisk og teoretisk år, og således styrke karakterene for en ny søknad til skoler med høyere inntakssnitt. Det vil nok særlig være nyttig for mange faglig svake gutter. Kuben prøver nå ut en slik løsning, og evalueringen av dette forsøket blir spennende, sier Begum.

Begum mener også at finansieringsmodellen må justeres:

– Vi foreslår i tillegg at skoler som i dag ikke er så populære og sliter med dårlig omdømme skal motiveres til å snu trenden. Det kan for eksempel gjøres ved at skoler som får flere elever med lavere snitt til å fullføre, belønnes økonomisk. I tillegg kan man se mer på hvor nye skoler skal plasseres, sentrumsnære skoler er populære. Venstre har foreslått å bygge om Deichmans hovedbibliotek til skole, og det er en spennende tanke. Et annet forslag er å lage flere profilskoler. Slik kan man legge populære linjer til skoler som i dag ikke har størst søkemasse, sier Begum.

– Gavepakke

Med sin lange fartstid i Osloskolen, har rektor Linn-Siri Jensen erfart flere forskjellige inntakskriterier, og hun mener det er utfordringer med alle metodene. Men én ting er hun krystallklar på:

– Å ta bort de unges valgfrihet, er å servere en gavepakke til de private skolene. Og er det det vi vil? For mange er det mulig å velge bort det å starte på en skole du absolutt ikke har lyst til å gå på.

– Men når det gjelder eventuelt fremtidig inntak også basert på geografi, og nærskole, så tror jeg ikke det betyr så mye endring for denne skolen - her er det mange fra området fra før av.

Hun forteller at av 400 søkere til studiespesialisering ved Nydalen til skolestart i høst, var det kun plasser til halvparten.

– Og det er hjerteskjærende å se at de ikke får plass, for de har jobbet like hardt som de andre for å komme inn. Men så ender de kanskje 0,1 poeng unna. Det kan være én engelskprøve i løpet av året som er årsaken til det.


– Overkjøring

Rektoren forteller at ved Nydalen er elevmassen omtrent jevnt fordelt på jenter og gutter. Selv om mange av elevene kommer fra ungdomsskolene i bydelen, kommer også elever fra hele Oslo:

– Vi har til og med elever fra Prinsdal, som bruker 1,5 time i reisevei for å være elever her, legger hun til, før hun fortsetter om valg:

– Det har jo heller aldri vært flere som har fullført og bestått videregående skole, som nå. Det viser at noe fungerer bra. Samtidig kan man jo heller ikke sammenligne dagens situasjon og skole, med slik det var for 20 år siden. Men, når det er sagt, så tror jeg også at mange unge selv vil oppleve det som en overkjøring av egen frihet og nærmest "demokratiet", hvis de ikke skal få lov til å velge skole selv, når de har oppnådd gode karakterer etter å ha lagt ned en super innsats på ungdomsskolen.

– Ikke fasitsvar

Som Begum er hun opptatt av at Osloskolen må inn der det trengs:

– Jeg har stor tro på et 11. år, ikke på ungdomsskolen, men som forberedende på videregående skole. Ja, det kan nok bli "de som går 11. året" og "de andre" blant elevene, men igjen, dette er så sammensatt og vanskelig, at et fasitsvar som alle blir 100 prosent fornøyd med, tror jeg ikke finnes.

Og hva tror rektoren er årsaken til at Nydalen videregående skole har blitt så populær?

– Tja, skolen er jo ganske ny, og nye lokaler er definitivt attraktivt for de unge. Vi har hele veien hatt en klar plan vi har fulgt - om verdier, kunnskap og kvalitet. Vi har også vært helt klare på at det er vi som skal eie skolen, og bestemme hvor vi skal. Skolemiljøet har også stort fokus her, og mantraet «Vær den du er!», er og har vært viktig hele veien, sier Jensen.


Elevene

Emilie, Emily og Kristina tar alle tre første år med helse- og oppvekstfag, ved Nydalen videregående skole. Snittet for å komme inn var i overkant av karakteren 4, forteller jentene.

Emilie og Emily gikk på Morellbakken ungdomsskole.

– Der er er det ganske strengt, så vi er vant til å jobbe for gode karakterer. Det er så klart motiverende å vite at med gode karakterer kan du velge mer skole selv. Dessuten vil vi være i et bra skolemiljø, med folk som tar skolen seriøst, sier jentene.

Kristina kommer fra Oslo Montessori ungdomsskole, og slutter seg til Emilie og Emilys tanker:

– Jeg jobbet det jeg kunne på ungdomsskolen for å komme inn her. Det er bra med karakterer, det er med på at det blir et bra skolemiljø her, tror hun.

Tenker langsiktig

Mangus og en gjeng med jenter fra studiespesialiserende kommer slentrende ut av kantinen. Hva tenker de om karakterkriterier ved inntak til videregående skole?

– Vi har snakket om dette i familien også. Jeg mener det er viktig for arbeidsmiljøet ved skolen at også mine medelever er engasjerte, og opptatt av å gjøre det bra på skolen, sier han.

Pernille, Seline og Karoline er helt enige:

– Klart det blir bedre læringsmiljø for oss, med medelever som er flinke på skolen, vi har jo en felles interesse om å gjøre det godt på skolen, sier de.

– Og motivasjonen om valgfrihet med gode karakterer på ungdomsskolen, handler jo ikke bare om å komme inn på eksempelvis Nydalen videregående skole. Det handler jo om at vi også tenker langsiktig - hvor vi skal etter videregående skole også, legger Karoline til.


Skolebyråden

Onsdag publiserte Nordre Aker Budstikke kommentar av byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) om nettopp dagens system i Oslo, om karakterbasert inntak til videregående skole: – Vi klarer ikke å tilby likeverdige vilkår for alle Oslos elever i dag. Og de som trenger mest støtte og hjelp, får i dag de dårligste betingelsene. Dette er urettferdig og en viktig grunn til at byrådet både ser på finansieringssystemet og på inntakssystemet, skriver blant annet byråden - her kan du lese hele kommentaren.

Her må du ha over 5 i snitt for å komme inn

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke