Den 2. mai ble det sendt ut en SMS til alle innbyggerne i Oslo kommune. Bakteppet er at vannmagasinene som sørger for Oslos vannforsyning er lave. Lite nedbør over lang tid, og rehabilitering av Gjerdingen i Nordmarka har gjort at byen har havnet i en situasjon hvor vi må spare på vannet for å sikre vannforsyningen fremover, skriver Vann- og avløpsetaten i en pressemelding.

En spørreundersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Vann- og avløpsetaten, viser at SMS-en og den øvrige kommunikasjonen har hatt effekt på folks vannforbruk. Vann- og avløpsetatens målinger viser dessuten at vannforbruket har vært stabilt lavere etter at SMS-en ble sendt. 1.375 personer deltok i undersøkelsen.

– Vi er glade for at SMS-en, i tillegg til den øvrige kommunikasjonen vi har hatt mot befolkningen, har hatt effekt. Kommunikasjon som treffer er det viktigste verktøyet vi har for å få befolkningen med på viktige dugnader som dette, sier Jean-Yves Manum Gallardo, kommunikasjonssjef i Vann- og avløpsetaten.

Best på tannpuss

I SMS-en ble det lenket til en rekke enkle tips til hvordan man sparer vann i hverdagen. Ett av disse er å skru av krana mens man pusser tennene. 87 prosent av de spurte sier de har fulgt dette tipset. På en god andreplass, har 83 prosent tatt til seg tipset om å ta kortere dusjer og skru av vannet i dusjen mens man såper seg inn med såpe eller sjampo.

– Størsteparten av det vannet vi bruker til daglig, går til personlig hygiene, vasking og matlagning. To gjennomsnittlige tannpusser koster 20 liter vann om dagen hvis vi lar vannet renne. Skrur alle av krana, kan vi spare 13,3 millioner liter vann til sammen i året, sier Frode Hult, seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten.

Glade for SMS

Tallene fra undersøkelsen viser at befolkningen i Oslo setter pris på å få viktig informasjon fra kommunen gjennom SMS. I tillegg oppgir 96 av de spurte at de har fått med seg at Oslos vannmagasiner er lave i mediene, og 52 prosent sier at vannmangelen er et tema i samtaler med venner, familie og bekjente.

- 97 prosent svarer at de opplever det som positivt å få viktig informasjon fra kommunen gjennom SMS. Dette, i tillegg til den store effekten informasjonen har hatt på vannforbruket, viser oss at folk flest er opptatt av hva som rører seg rundt dem, og at folk har en sterk vilje til å bidra, sier Gallardo.