* Egil-Arne Skaun Knutsen (f. 1966) er psykolog, bosatt i Nordre Aker og driver egen praksis på Grefsen. Han har tidligere yrkesbakgrunn fra Forsvaret og Statoil, og jobber også mot bedrifter. Skaun Knutsen er fast spaltist i Nordre Aker Budstikke. Du kan lese flere av hans tankevekkende innlegg her.

Flotte ord om positivt stress og at manglende evne til å bli stresset ville ført til at menneskene ikke hadde overlevd som rase, skyggelegger det faktum at vi lever i et samfunn hvor man tror det er smart å prøve å gjøre ting fortere enn det som er mulig.

Ideen om at det er smart å gjøre ting fortere enn det som er mulig er en kollektiv
vrangforestilling.

Hvis man regner med den stressrelaterte delen av psykiske plager som stressrelatert angst, depresjon, søvnproblemer, anspenthet, rus osv, mage/tarm plager (magesår, diare, enkelte kreftformer osv), hjerte/ kar plager (infarkt, kolesterol, betennelses-tilstander i blodårer grunnet rask og dårlig mat osv) og muskel/skjellet plager, (anspenthet,ryggplager osv), så viser forskning for noen år siden til at 50-70% av alle legekonsultasjoner er stressrelatert.

Muligens er antallet enda høyere nå, for vi stresser vel ikke mindre i dag enn for noen år siden?

Les det sakte en gang til - 50%-70% av alle legekonsultasjoner er stressrelatert - det handler om stress!

Ideen om at det er smart å gjøre ting fortere enn det som er mulig, hva koster vel det samfunnet hvert år? Milliarder?

Alle som leder organisasjoner vet at det å kutte kostnader er bra fordi det har en stor effekt på bunnlinjen. En person i en oppjaget organisasjon med høyt sykefravær og mye stress og mistrivsel spurte meg her om dagen. Hvordan reduserer man stresset i en organisasjon? Skap ro i organisasjonen, det vil fremme trivsel og prestasjoner. Det handler om smarte arbeidsprosesser, planlegging, struktur, god relasjonell støtte i arbeidsmiljøet , lite frykt og nøyaktige prioriteringer.

En av de triste tingene jeg har registrert i mitt arbeid for å hjelpe organisasjoner til å følge arbeidsmiljøloven om helsefremmende arbeidsplasser, er i de bedriftene hvor det er trendy å være stresset på jobb. Jeg har også kommet over "spennende" software, hvor man sender en e-post klokken 14.00, men som ikke kommer i innboksen til mottager før klokken 2.00 om natten. "Hun der jobber mye altså..."

Det er en generell vrangforestilling i samfunnet: Vrangforestillingen som handler om at det er smart å prøve å gjøre ting fortere enn det som er mulig. Men: primærbehov først, en time er en time, ikke to timer.

Primære behov er søvn, væske, hvile - inkludert stillhet, gå på do, aktivitet ute i dagslys med D-vitamin, gode relasjoner, og trygghet.

Det er trist. Vi lever et liv i et samfunn hvor vi er opptatt av å få det vi vil ha, men ikke det vi trenger. Vi lever i et samfunn hvor det er 1,3 millioner som sliter med søvnproblemer og hvor det å være ute i dagslys er stor mangelvare.

Vi er så distrahert og fulle av stimuli, internett, facebook, spotify, film, tv, sukker at vi ikke klarer å være stille. Det er ren og skjær rus-avhengighet.

Vi klarer ikke stillhet. Men vi trenger det.

Jeg ser prosesser som pågår i organisasjoner og i samfunn hvor man kritiserer
hverandre for det ene og det andre. For eksempel i en forbindelse med byråkratiets behandlinger av søknader. Det er en skam at folk må vente for å få svar på søknaden, skriker folk. Eller til politiet. Det må gjøres noe med kriminaliteten, hyler allmennheten.

Eller innenfor psykisk helse. Vi må ha bedre behandling. For mange blir ikke friske.

Jeg er helt enig med deg.

Det er ikke bra at folk må vente for å få svar på søknaden sin, byråkraten. Det er ikke bra at det er så mye kriminalitet, sa politimannen. Det er for mange som ikke blir friske, sa psykologen

Men, byråkratene gjør ikke annet enn å behandle søknader, politiet gjør alt de kan for å forebygge kriminalitet, og vi i psykisk helse gjør ikke annet enn å behandle og behandle og forske alt vi kan.

Tror folk at noen sitter å strikker på jobb uten å gjøre en innsats?

Er det noen som tror at flinke folk som arbeider med kompliserte saker kan å trylle?

Stress er et kulturelt problem. ”New public management” som startet som en
modernisering av offentlig sektor har gått alt for langt når det nå har blitt til at alt er den enkelte sitt ansvar. Vi kan ikke bare skylde på individene. Vi må arbeide både med individene og med kulturen.

Når vi motiverer individene må vi si at hvis det gjør for vondt så må du ta vare på deg selv. Vi må ikke si: Hvis det gjør for vondt så er det fordi du er en pyse.

Når vi utvikler kulturen må vi si at her hos oss vil vi være gode, men ikke så gode at vi er dumme, og blir syke.

Skap ro i organisasjonen din. Skap ro i livet ditt. Primære behov først. En time er en time, ikke to.

Egil-Arne Skaun Knutsen, psykolog

Følg Nordre Aker Budstikke på Facebook!

Les mer fra Egil-Arne Skaun Knutsen:
* Denne mannen er totalt motstander av stressmestring
* Psykologen: Hjernen ljuger

* Senk farten til barna våre!

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!