Det er Statnett som skal hente en ny trafo på Hjortneskaia mandag kveld, og frakte den til Smestad.

– Trafoen veier 230 tonn - hele transporten veier 430 tonn. Det krever mye planlegging å sørge for at transporten skal gå fint frem mot den nye fjellhallen på Smestad. Selve transformatoren veier 220 tonn og skal bidra til å trygge strømforsyningen til Oslo by. Transformatoren skal plasseres i den nye fjellhallen som Statnett etablerer i forbindelse med ny strømkabelforbindelse mellom Sogn og Smestad, sier Olivia Knudsen, kommunikasjonsrådgiver i Statnett.

Det er imidlertid ikke første gang Statnett har tilrettelagt for så spesiell transport.

Det kan også oppstå noe redusert fremkommelighet langs ruta:

Kjørerute:

  • E18: Hjortnes kai - Sørenga
  • E6: Sørenga - Teisen
  • E6: Teisen - Hovin
  • Rv.150/Ring 3: Hovin - x avkj. Smestad Trafo stasjon

Transporten starter klokken 22.00, og er beregnet å ta to-tre timer med maksfart 20 km/t. Gjennomsnittsfarten er på rundt 10 km/t. Politi og Statens vegvesen bistår underveis. Doningen er 72 meter lang.

– Vi vil stoppe opp og slippe biler forbi, der det er egnet, for å unngå for kødannelser, legges det til.