Jeg er glad for at flere partier i bystyret tar til vettet og ønsker å omgjøre den vanvittige prisøkningen på el-lading i Oslo. Søndag fikk jeg selv erfare hva de nye ladeprisene betyr i praksis, og er helt enig med leder i Elbilforeningen at dette er et skikkelig tilbakeskritt for å redusere utslipp i byen og oppfordrer om å gå tilbake til fossilbiler.

Parkeringsavgiftene har alltid vært gratis på søndag og helligdager, og satsene for lading har vært lavere enn på hverdager for å ta hensyn til dette.

Nå er avgiften for parkering med 3,6-7,2 kW normallading på kr. 49 per time fra klokken 09.00 til 20.00 likt alle dager, også på søndag og helligdager. Bare om natta er det noe lavere pris.

Disse høye kommunale ladeprisene må være et arbeidsuhell av byråden, og som bystyret vedtok svært raskt. Og hvordan Bymiljøetaten kan iverksette dette uten å reagere, synes jeg er merkelig.

I mitt tilfelle betalte jeg 128 kroner for to timer og 20 minutter parkering rett ved Bymuseet i Frognerparken - for å gå på julemarked.

Det var mange ledige ladeplasser, og det er fullt forståelig. Jeg ladet vel rundt 9 kWt i tiden jeg sto der, og det blir rundt 14 kr per kWt - det vil si omtrent det dobbelte av hva hurtiglading på inntil 50 kW koster hos en kommersiell aktør!

Og dette til tross for at Oslo har store ekstrainntekter fra dagens høye kraftpriser. Det er rimelig at avgiften økes noe når strømprisen går opp, men det er vel ikke meningen at Oslo kommune skal straffe elbilister på denne måten?

Vi burde heller fortsatt kunne nyte noe godt av at kommunen eier mange lønnsomme kraftverk. Så jeg oppfordrer hele bystyret om å revurdere de nye parkeringsavgiftene slik at de igjen vil fremme bruk av elbil i Oslo!